Nawigacja
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 39
Najnowszy użytkownik: Andrzej P
 
Strona Rodziny Godos i Godosz
Dzieje, historia, miejsca, ludzie ...
 
   
 
   
Potomkowie Franciszka Godosza

Potomkowie Franciszka Godosza

 

 

I. Protoplaści rodu:

 

Postać Franciszka, jak to widać w pierwszym rozdziale tej części, pojawia się od samego początku. Jest jednym z pierwszej piątki osób noszących nazwisko Godosz w księgach metrykalnych w Pszczonowie. Według wspomnianych ksiąg miał dwie żony. Niestety, nie ma wielu informacji o pierwszej żonie, łącznie z datami jej życia. Być może z tego małżeństwa narodziły się jakieś dzieci, ale nie da się tego wykazać. Należy przyjąć, biorąc pod uwagę datę zawierania małżeństw, że śmierć Franciszki Sołtys miała miejsce niedługo po zawarciu małżeństwa, być może podczas narodzin dziecka.

Wszelkie linie rodzinne wywodzą się z drugiego małżeństwa. Jest ono po prostu bardziej udokumentowane w dostępnych archiwach. Także fakt istnienia dzieci i ich ilości jest znana z danych z akt metrykalnych. Rodzina Franciszka wygląda więc następująco:

 

I. Franciszka Sołtys z Seligowa, ślubowali 06.02.1752 r. w Seligowie

 

II. Magdalena Gąska (Gąszczanka, Dziubianka) z Łagowa, ślubowali 20.12.1757 r. w Łagowie[1]. Z tego małżeństwa narodziło się kilkoro dzieci:

 

1. Łukasz[2], ur. ok. 1775 r., zm. 27.10.1835 r.

2. Franciszek, ur. ok. 1761 r.,

3. Mikołaj, ur. 9.09.1764 r.

4. Małgorzata[3], u. 28.06.1767 r.

5. Katarzyna, ur. 25.04.1770 r.

6. Wojciech, 19.04.1778 r.

7. Norbert, ur. 6.06.1783 r.

 

II. Linia Łukasza i jego żon

 

Łukasz pojawia się w aktach metrykalnych jako wdowiec, który zawiera drugie małżeństwo w 1804 roku. Jednakże wydaje się, że Łukasz był także już wcześniej żonaty. Taki wniosek nasuwa się po przejrzeniu danych zawartych w księgach metrykalnych oraz wspomnianym spisie osób. Według takiego założenia Łukasz zawarł by trzy małżeństwa[4]. Prawdopodobnie jego rodzina wyglądała następująco:

 

I. Zuzanna Waśkówna (Wachowska) z Łagowa, zmarła 3.10.1803 r. w wieku 34 lat. Niestety nie wiadomo skąd pochodziła, ani też kiedy zostało zawarte małżeństwo. Data urodzenia pierwszego dziecka wskazuje na okolice roku 1790. Z tego małżeństwa urodziło się kilkoro dzieci:

 

1. Julianna, ur. 13.07.1790 r., zm. 15.03.1796 r.

2. Andrzej[5], ur. 4.02.1794 r.

3. Maciej, ur. 14.02.1795 r.

4. Marianna[6], ur. 4.08.1796 r.,

5. Agnieszka, ur. 22.01.1799 r., zm. 30.01.1799 r.

6. Stanisław, ur. 17.05.1801 r., zm. 16.09.1802 r.

 

II. Agnieszka Kocęba z Łagowa, córka Wojciecha. Zmarła 18.12.1805 r. w wieku 28 lat. Ich małżeństwo zostało zawarte 23.06 1804 roku w Łagowie. Mieli dwoje dzieci:

 

1. Katarzyna, ur. 24.11.1804 r. , zm. 23.12.1804 r.

2. Tomasz, ur. 11.12.1805 r., zm. 6.02.1806 r.

 

III. Franciszka z Kozłów, urodzona około 1780 roku, zmarła w Łagowie 29 czerwca 1818 roku. Była córką Andrzeja z Rzęsawy. Ich ślub odbył się w Pszczonowie w 1808 roku. Jednym ze świadków był Wojciech, opisany jako brat Łukasza.

 

1. Józef, ur. 30.04.1809 r. w Łagowie, zm. 30.04.1809 r. w Łagowie[7]

2. Jan, u. 29.08.1810 r. w Łagowie, zm. 21.06.1813 r. w Łagowie

3. Kunegunda, u. 30.07.1813 r. w Łagowie, zm. 18.12.1818 r. w Łagowie

4. Franciszka, ur. 2.10.1815 r. w Łagowie

 

5. Franciszek[8], u. ur. 2.10.1816 r. w Łagowie, zm. 10.01.1887 r. w Łagowie

Żona: Kunegunda Kędzierska, ur. ok. 1818 r. Łagów, zm. 16.03.1906 r. w Łagowie, c. Franciszka i Franciszki z Gralów z Łagowa. Małżeństwo zawarte 7.10.1836 r. w Pszczonowie.

 

III. Linia Franciszka

 

Franciszek Godosz urodził się prawdopodobnie w okresie 1765-70 r. w Łagowie, zmarł 14.05.1826[9] r. w Seligowie. W akcie śmierci jest mowa, że był synem  Franciszka i Magdaleny z Łagowa. Jego żoną była Regina Grzesznianka - urodzona około 1764 r., a zmarła w 1824 r. w Seligowie. Ślubowali 19.04.1786 r. Wiadomo, że ta rodzina wpierw mieszkała w Łagowie, a potem w Seligowie.

 

1. Karol, ur. 9.09.1787 r. w Łagowie

2. Marianna[10], ur. 01.12.1791 r. w Łagowie

3. Józef, ur. 14.03.1794 r. w Seligowie

4. Jakub, ur. 23.07.1796 r. w Seligowie

5. Elżbieta[11], ur. 25.10.1799 r. w Seligowie

6. Wojciech u. 27.03.1802 r. w Seligowie, zmarł 23.03.1804 r. w Seligowie

7. Tekla u.20.08.1804 r. w Seligowie, zmarła 4.07.1807 r. w Seligowie

8. Franciszek u. 1.04.1807 r. w Seligowie. Nie ma więcej o nim informacji, ale należy założyć, że zmarł.

 

9. Franciszek u. 30.10.1810 r. w Seligowie, zm. 28.07.1846 r. w Seligowie

Żona: Tekla Korban[12] z d. Borkowska, u. ok. 1810 r. w Łowiczu. Była córką Ferdynanda i Wiktorii Pawłowskiej (Miednicka) z Seligowa. Ślub miał miejsce 2.03.1829 r. w Pszczonowie, a zamieszkali w Seligowie. Mieli kilkoro dzieci, o których nic więcej nie wiadomo:

 

1. Józefa, ur. 20.02.1831 r. w Seligowie

2. Jakub, ur. 14.07.1834 r. w Seligowie

3. Wawrzyniec, ur. 25.07.1839 r. w Seligowie

 

IV. Linia Wojciecha[13]

 

Wojciech urodził się 19 kwietnia 1778 r., zaś zmarł 6 kwietnia 1844 r. w Łagowie. Według informacji z akt parafialnych był synem Franciszka i Magdaleny Dzobatkówny[14] zamieszkałych w Łagowie. Wiadomo też, że miał dwie żony. Z każdego małżeństwa miał też kilkoro dzieci.

Jego pierwsza żona Agnieszka Gładyszówna z domu Klimasówna[15] - urodziła się ok. 1770 - 75 r., zaś zmarła 14 kwietnia 1816 r. w Łagowie. Niestety nie znane są informacje dotyczące jej rodziców. Małżeństwo to zostało zawarte w 1797 r. w parafii w Pszczonowie, a rodzina zamieszkała w Łagowie. Praktycznie całe potomstwo Wojciecha pochodzi z tego małżeństwa:

 

1. Stanisław, ur. 20.04.1798  r. w Łagowie. Nie ma więcej informacji o nim.

 

2. Józef, urodził się 6.04.1802 r. w Łagowie, zmarł 21.12.1848 r. w Zakulinie. Był trzykrotnie żonaty:

 

I. Marianna Marat, u. ok. 1803 r., zm. 7.01.1829 r. Była córką Wojciecha i Katarzyny Nierobiszówny[16] z Borowin Bobieckich. Małżeństwo zostało zawarte 5.02.1828 r. w Pszczonowie.

 

II. Wiktoria Kołacka, u. ok. 1806 r. w Łagowie, zm. 12.01.1839 r. w Zakulinie. Była córką Michała Kołackiego i Heleny Nierobiszówny[17] z Łagowa. Ślub zawarty został 23.02.1829 r. w Pszczonowie. Rodzina ta mieszkała w Zakulinie.

 

III. Marianna Budzałek[18], u. ok.1821 r. w Zawadach pod Łowiczem. Była córką Jana i Doroty Łukaszewicz zamieszkałych w Bobiecku. Ślub miał miejsce 17.02.1839 r. w Pszczonowie. Zamieszkali w Zakulinie.

 

3. Katarzyna, urodziła się 28.08.1804 r. w Łagowie

Mąż: Jakub Korbiel, u. ok. 1797 r. w Kuczkowie, wdowiec po Annie Piotrowskiej. Był synem Franciszka i Jadwigi Leszak z Borowin Bobieckich. Ślubowali 10.11.1828 r. w Pszczonowie.

 

4. Bartłomiej[19] u. 23.08.1807 r. w Łagowie

Żona: Magdalena Korbiela[20], u. ok. 1808 r. w Kuczkowie, córka Franciszka i Jadwigi Leszak z Borowin Bobieckich. Ślubowali 21.01.1828 r. w Pszczonowie.

 

5. Franciszek, urodził się 7.10.1810 r. w Łagowie. Zmarł ok. 1856 - 9 r., pochowany w Pszczonowie[21].

Żona: Małgorzata Gąsecka, u. ok. 1842 r. w Łagowie, córka Wincentego i Rozalii Rolińskiej z Łagowa. Małżeństwo zawarte zostało 24.11.1851 r. w Pszczonowie.

Dzieci:

1. Marianna u. 27.02.1853 r. w Łagowie, zm. 26.12.1960 r. w Pszczonowie

2. Paweł u. 23.01.1859 r. w Pszczonowie

 

6. Jadwiga, u. 16.10.1813 r. w Łagowie

Mąż: Józef Kędzierski, u. 1805 r. Łyszkowice, s. Franciszka i Franciszki Gratówny [Gralówny] z Łagowa. Ślubowali 26.11.1832 r. w Pszczonowie.

 

Druga żona Wojciecha - Kunegunda Prymasówna[22] urodziła się prawdopodobnie ok. 1790 - 95 r., i zmarła 6.08.1869 r. w Łagowie. Wyszła ona za Wojciecha w październiku 1816 r. w  Pszczonowie. Małżeństwo zamieszkało w Łagowie. Z tego małżeństwa jedynie 2 córki dały początek nowym liniom. Pozostałe dzieci zmarły w młodości:

 

1. Jan, u. 21.08.1817 r. w Łagowie, zm. 28.08.1817 r. w Łagowie

2. Maciej Mateusz, u. 20.09.1818 r. w Łagowie, zm. 4.03.1819 r. w Łagowie

3. Franciszka, u. 26.02.1820 r. w Łagowie. Nie ma więcej informacji na temat tej osoby.

 

4. Dorota[23], u. 15.12.1822 r. w Łagowie

Mąż: Franciszek Kędzierski[24], u. ok. 1812 r. w Łyszkowicach, córka Dominika i Katarzyny Jastrzębskiej z Łagowa, ślub: 20.01.1840 r. w Pszczonowie

 

5. Łukasz, u. 1.10.1830 r. w Łagowie, zm. 18.03.1832 r. w Łagowie

 

6. Marianna, 9.06.1834 r. w Łagowie

Mąż: Mateusz Szkup, u. ok. 1827 r. w Uchaniu (wdowiec), syn Filipa i Katarzyny Gądkówny z Uchania, ślub 15.11.1852 r. w Pszczonowie

 [1] W akcie ślubu jako świadkowie wpisani byli: Paweł Godosz i Wojciech Gruczoł z Seligowa.

[2] Jedyny Łukasz, który pojawia się w księgach zmarłych istnieje pod datą 27.10.1835 r. Zmarł on, według wpisu, w wieku 80 lat. To przesuwało by datę jego narodzenia o około 20 lat wcześniej. Według akt był synem Franciszka i Magdaleny Dzobatkówny, zaś jego żoną była Franciszka Waśkówna, która nie żyła już w momencie śmierci Łukasza. Nie ma śladów w Pszczonowie o takiej osobie. Być może chodzi o Kozłównę z męża.

[3] Wyszła za mąż za Wincentego Pietraszewskiego 26.06.1789 r. Świadkiem był Łukasz Godosz. Znane są dwie córki: Dorota, ur. 02.02.1791 r. i Katarzyna, ur. 19.05.1802 r.

[4] W aktach urodzeń pojawia się wzmianka, iż  27.03.1751 roku w Łagowie urodził się Franciszek, syn Łukasza i Agnieszki. Niestety nie ma więcej wiadomości o tej parze. Istnieje co prawda wzmianka o śmierci Agnieszki Godosowej w dniu 20.12.1793 r., która zmarła mając 40 lat, ale nie wiadomo czy chodzi o tę samą Agnieszkę. Prawdopodobniejsze jest to, iż była to żona Franciszka, z domu Kocęba.

[5] Andrzej, według akt zgonu, był synem był synem Łukasza i Franciszki Waśkówny z d. Kozłowskiej. Miał dwie żony, niestety nic nie wiadomo o pierwszej jego żonie. W akcie ślubu z  jego drugą żoną Franciszką Kołacką, córką Szymona z Łagowa, świadkami byli: ojciec Łukasz oraz stryjowie: Wojciech i Karol. Ten ostatni miał wtedy 66 lat i pochodził z Uchania. Jedyny Karol, który pojawia się w znanych aktach, urodził się w 1787 roku, jako syn Franciszka i Reginy Grzesznej. Prawdopodobnie chodzi o innego Karola urodzonego wcześniej. Linia Andrzeja została opisana w odrębnym rozdziale.

[6] Marianna wyszła za mąż 31.01.1822 roku za Mateusza Klimczyka, syna Mariana z Łagowa.

[7] W 1809 r. w aktach urodzenia jest wpis: Józef u. 9.03.1809 r. Łagów (+ 30.03.1809 r.), s. Łukasza i Franciszki Kotowskiej. W księgach łacińskich jest podana inna data.

[8] Linia tego małżeństwa opisana jest oddzielnym rozdziale.

[9] Pod datą 14.05.1826 r. jest spisany akt zgonu Franciszka (l. 60, u. ok. 1766 r. w Łagowie, zam. w Seligowie), syna Franciszka i Magdaleny Dzobatkówny, prawdopodobnie ożenionego z Reginą Grzesznianką. Istnieje także Dorota - córka wspomnianych Franciszka i Magdaleny - u. ok. 1810 r.

[10] Wyszła za mąż za Józefa Nierobisza, syna Michała, 20.02.1810 roku w Pszczonowie.

[11] Wyszła za mąż za Jana Plichtę w 1817 roku

[12] W akcie ślubu jest zapisane, że była wdową po Piotrze Korbanie zmarłym 21.01.1828 r. w Seligowie. Nazwisko Tekli występuje w 3 formach: Korban, Korbacz i Kobryn. Jej matka - Wiktoria wymieniana jest jako Miednicka, co może oznaczać, że wyszła po raz drugi za mąż za Borkowskiego. Rodzina ta zamieszkiwała w Łowiczu. Tekla Godosówna z d. Borkowska, po śmierci Franciszka, wyszła po raz 3 za mąż za Kacpra Żarnickiego, u. 1816 r. w Kalenicach, s. Józefa i Apolonii Cieślak z Seligowa. Ślub odbył się 15.11.1847 r. w Pszczonowie.

[13] Szczegółowy opis linii Wojciecha jest zamieszczony w oddzielnym rozdziale.

[14] Z innych wpisów wynika, że tak prawdopodobnie brzmi to nazwisko Magdaleny. Jednakże w aktach parafii Pszczonów nie ma śladu o takiej osobie. Istnieje jednak osoba Magdaleny Gąski. Wydaje się, że jest to ta sama osoba, choć nie wiadomo dlaczego nosiła różne nazwiska. Być może Magdalena w momencie ślubu z Franciszkiem byłą wdową.

[15] Agnieszka występuje też jako Klimasówna bądź jako Władysówna. Prawdopodobnie była wdową jak wychodziła za Wojciecha.

[16] Rodzina Nierobiszów kilkakrotnie wiązała się z rodziną Godosów. Nierobiszowie stanowili kilka linii, zamieszkałych w Zakulinie oraz Wrzeczku.

[17] Prawdopodobnie to siostra Katarzyny Nierobiszówny, która była żoną Marata Wojciecha. W takim razie Józef ożenił się z siostrą cioteczną swojej pierwszej żony.

[18] Marianna Budzałkówna wymieniana jest też jako Elżbieta. Marianna Elżbieta Budzałek po śmierci Józefa wyszła za mąż za Wojciecha Sobierajskiego, u. ok. 1825-30 r. w Zakulinie, syna Jana i Marianny (?) z Zakulina, ślub miał miejsce 22.10.1849 r. w Pszczonowie. Rodzina ta zamieszkała w Milejewie.

[19] W aktach zgonu Bartłomiej jest wpisany jako syn Wojciecha i Kunegundy, zaś w aktach narodzin jako syn Wojciecha i Agnieszki

[20] Magdalena posiada w aktach także nazwiska: Kobrzyn i Korbyn

[21] Ożenił się dopiero w wieku 41 lat, gdyż był żołnierzem carskim. Co ciekawe, w księgach zgonów Parafii św. Ducha w Łowiczu znajduje się wpis o śmierci innego Franciszka Godosa, żołnierza armii carskiej, który zmarł w Szpitalu wojskowym w Łowiczu. Niestety nie ma żadnych innych danych co do tej osoby. Wg akt wspomniany Franciszek zmarł 31 sierpnia 1856 roku w wieku 58 lat (nr aktu 84/1856). Wydaje się jednak, że są to dwie różne osoby.

[22] Kwestią do sprawdzenia jest sprawa II żony Wojciecha - Kunegundy. Chodzi o lata urodzenia Wojciecha. Wg danych Wojciech, gdy zmarła Agnieszka Klimasówna miał 51 lat (czyli u. ok. 1765 roku), zaś w momencie ślubu miał 38 lat (czyli u. ok. 1778 r.) Pojawia się pytanie – czy to jest ta sama osoba. Jeśli nie – to pojawiają się 2 linie, jeśli tak – to jest bardzo duża rozbieżność.

[23] W aktach Ślubów z Pszczonowa istnieje następujący zapis z 23.02.1868 roku (nr aktu 12/1868): Katarzyna Chojnacka z d. Godos, l. 28, c. Franciszka i Doroty Kędzierskich, ur. we Wrzeczku, wdowa po Ludwiku Chojeckim z Grudz (+ 1863 r.) wyszła za mąż za Mateusza Marata l. 21, s. Filipa i Marianny Kruk, wdowca po Małgorzacie (?) (+ 1867 r. w Zakulinie). Należy założyć, że taka osoba istniała. Niestety nie pojawia się ona nigdzie więcej w aktach innych parafii. Istnieje też prawdopodobieństwo, że to dziecko urodziło się gdzieś indziej.

[24] Franciszek Kędzierski z Łagowa i Dominik Kędzierski byli braćmi rodzonymi. Franciszek ożenił się z Franciszką Gralówną. Mieli oni 2 dzieci - znanych z akt rodziny Godos -  Józefa i Kunegundę. Kunegunda wyszła za Franciszka Godosa, syna Łukasza i Franciszki Kozłówny. Z tego małżeństwa wyrosła linia moich bezpośrednich przodków. Józef ożenił się z Jadwigą Godosówną. Także Dominik Kędzierski pojawia się w aktach rodzinnych.Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?


Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.


 
 
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło