Nawigacja
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 39
Najnowszy użytkownik: Andrzej P
 
Strona Rodziny Godos i Godosz
Dzieje, historia, miejsca, ludzie ...
 
   
 
   
Opis mieszkańców - cz. 2

Rozmieszczenie siedlisk mieszkańców Łagowa

 

            Cała wioska w latach siedemdziesiątych XX wieku liczyła około 60 gospodarstw. Stąd też umieszczenie całości  przy jednej mapce spowodowało by duże zamieszanie. Dla dokładniejszego opisania siedlisk wszystkich mieszkańców tej wioski całość podzielono na kilka części. Każda z nich poprzedzona jest mapką z numerami gospodarstw oraz ich rozmieszczeniem wokół głównego traktu.

 

1. Siedliska od nr 1 do nr 15


 

Obrazy artykułów: lagow-1-15.jpg


1

Działka Antoniego Rynka. Był synem Kajetana ze Strugienic i Doroty Kocembówny. Miał dwóch braci: Ignacego i Józefa oraz trzy siostry, m.in. Elżbietę, która wyszła za Franciszka Godosa z Kalenic (syn Stanisława i Anny Sukiennik). O pozostałych siostrach nic nie wiadomo. Brat Kajetana Rynka zamieszkał na Bobiecku.

Ignacy Rynek zamieszkał razem z Antonim i zmarł jako kawaler. Zaś Józef ożenił się z pasierbicą Szczepana Marata – właściciel działki nr 8, tzw. „kicierki” - i zamieszkali w Broniszach koło Warszawy. Tam trudnili się ogrodnictwem.

Antoni ożenił się z Julianną Godos (córka wspomnianych Stanisława i Anny Sukiennik z Kalenic[1]). Mieli tylko jedną córkę Otylię, która wyszła za Henryka Bartosiewicza (syn Antoniego i Marianny Szkup). Po śmierci Julianny Antoni Rynek ożenił się powtórnie z Zofią Gąsecką z Bobiecka. Wówczas podzielił całą działkę na dwie części. Teren od strony Seligowa otrzymała córka Otylia, zaś część od Wrzeczka wraz z zabudowaniami odziedziczyła żona Zofia. Przekazała ona tę działkę swojej bratanicy Teresie, która wyszła za mąż za Edwarda Lipińskiego z Pszczonowa (z gór).

Teresie i Edwardowi urodziło się czworo dzieci: Zbigniew, Małgorzata, Sławomir i Joanna. Ta ostatnia zamieszkała na działce wraz z mężem Krzysztofem Redo z Grudz Starych. Małżeństwo to zamieszkuje tam do dziś. Mają jedną córkę.

 

2

Działka Józefa Godosa – przed wojną był wójtem Łyszkowic[2]. Był synem Wojciecha i Doroty Marat (córka Szczepana Marata). Jego żoną była Marianna Rykała z Jacochowa (córka Franciszka i Katarzyny Lasek). Mieli oni dwoje dzieci: Stefana i Anielę.

Aniela wyszła za mąż za Jana Kurczaka z Dąbkowic Górnych. Mieli oni jedną córkę Mariannę. Jej mężem był Jan Fijałkowski z Przemysłowa (dawniej Duplic). Mieli 4 dzieci: Wiesława, Zofię, Henryka i Krzysztofa.

Stefan Godos pozostał na ojcowiźnie. Ożenił się z Marianną Lusztak (córka Józefa i Małgorzaty Dróżkówny) z Wrzeczka. Mieli 3 synów: Zdzisława, Kazimierza i Jana. Na działce pozostał Zdzisław[3], który zmarł jako kawaler w 2008 r. Część działki – w latach 90 XX wieku – 4 hektary od strony Seligowa sprzedano Mierosławowi Pietraszewskiemu z Zakulina. Pozostała część wraz z zabudowaniami odziedziczył brat Zdzisława – Jan, który następnie przekazał ją synowi Pawłowi.

Cała działka liczyła 15 ha. Jednakże w trakcie zawirowań rodzinnych okazało się, że działka została zmniejszona o około 2,5 ha w centrum Łyszkowic. Według wspomnień[4] tę część Józef Godos przekazał swojej siostrze Mariannie (ożenionej z Janem Panakiem z Podłęża), w ramach wiana. Marianna tę działkę odsprzedała, nie zostało to jednak nigdzie odnotowane.

Podupadłe gospodarstwo Panaków odkupiła Krystyna Panak, żona Stanisława Foksa z Uchania Dolnego na prośbę swego ojca Henryka Panaka. Krystyna Panak z jednej strony (po mieczu) jest wnuczką Marianny Panak z domu Godos, zaś z  drugiej (po kądzieli) jest prawnuczką Andrzeja Godosa i Julii Pawlak z Zakulina.

 

3 i 4

Działka Jana Lutza. Obecnie nie ma tam żadnych zabudowań. Jan Lutz był Niemcem. Zachował się we wspomnieniach jako jedyny z osadników niemieckich, który podpisał listę Volksdeutcher. W swoich zapędach miał zamiar przejąć gospodarki sąsiadów. Został pochowany na cmentarzu niemieckim  - pod Łyszkowicami. Miał on 4 dzieci: Luśkę, Wandę, Jana i Hugo.  Po wojnie rodzina została wysiedlona. Działkę przejęli repatrianci ze wschodu. Pierwszymi była rodzina Burzyńskich (lub Burzykowskich). Zabudowania jednak spaliły się, a wraz z nimi część zabudowań sąsiednich. Podejrzewano przybyłych, ale nikt tego nie udowodnił. Później działkę otrzymały rodziny  Jana Malarka (od strony Seligowa) i Jana Fijałkowskiego (od strony Wrzeczka). Obaj zamieszkali w Zakulinie na działce poniemieckiej w podobny sposób. Działka Lutza stanowiła dodatkowe uposażenie tych rodzin.

Jan Malarek miał dwie córki: Irenę, która zamieszkała prawdopodobnie w Kalenicach lub Reczycach, oraz Mariannę, która zamieszkała w Łodzi. Jego działka została sprzedana Stanisławowi Pietraszewskiemu z Zakulina. Obecnie gospodarzy tam jego syn Mirosław Pietraszewski.

Jan Fijałkowski także posiadał dwie córki: Mariannę i Zofię. Zofia wyszła za mąż za Trautha Wojciecha (brat Franciszka) z Zakulina i pozostała na placu. Marianna natomiast otrzymała część działki Lutzów jako posag po ślubie z Tadeuszem Obórką z Wrzeczka. Do czasu jej ślubu działkę dzierżawiła rodzina Seligowskich. Obecnie na tej ziemi gospodarzy Jan Obórka – syn Tadeusza i Marianny.

 

5  i   6

Działka Andrzeja Marata. Jego żoną była Sadłówna z domu, ale nie znane jest jej imię. Mieli kilkoro dzieci: Wojciecha, Władysława, Józefa oraz 3 córki nie znane z imienia.

Gospodarstwo Andrzeja składało się z 2 części (nr 5 i 6) Gospodarka została podzielona pomiędzy 2 synów: Wojciecha i Władysława. Pozostałe dzieci zamieszkały gdzie indziej. Syn Józef ożenił się i zamieszkał na Grudzach Starych. Córki: jedna wyszła za Lipińskiego z Podłęża, druga za Wysockiego z Łagowa. Sprzedali o ni ziemie Wawrzyńczakom i wyjechali do Krajkowa. Trzecia córka wyszła za Kędzierskiego z Łagowa.

Niestety nie ma więcej informacji o pozostałych dzieciach Andrzeja.

 

5   

Działka Wojciecha Marata, syna Andrzeja. Miał trzy żony. Pierwszą była Rozalia Skrzeszewska z Pszczonowa. Mieli syna Stanisława. Drugą żoną była Aniela Marat (siostra Jana Marata) a trzecią Marianna Skrzeszewska z Podłęża (siostra stryjeczna Rozalii). Z tego małżeństwa urodził się syn Józef.

Józef ożenił się z Krystyną Kryszkiewicz z Jastrzębi k/ Łowicza i zamieszkali w Łodzi. Z ich małżeństwa urodziły się 2 córki: Grażyna i Wanda

Stanisław zamieszkał na placu. Z jego małżeństwa z Stanisławą Gołębiewską z Seligowa (córka Wincentego i Marianny Markiewicz z Woli Makowskiej) narodziło się kilkoro dzieci: Kazimierz, Henryk i Marian. Ten ostatni ożenił się w Łowiczu. Nie miał dzieci. Kazimierz ożenił się i zamieszkał w Łodzi.

Henryk – syn Stanisława – ożenił się z Janiną Kolary z Seligowa (córka Czesława i Natalii Kruk z Retniowca) i zamieszkali w Łagowie. Ich dzieci to: Waldemar i Anna, które zamieszkały w Łodzi. Obecnie w Łagowie z rodziny Maratów pozostał tylko Henryk.

 

6  i  8

Działka Władysława Marata. Mieszkał w Łagowie na działce, która otrzymał od Ojca – Andrzeja Marata. Od Szczepana Marata odkupił gospodarstwo – tzw. „kicierkę” (działka nr 8).

Miał dwie żony: pierwsza nosiła nazwisko (prawdopodobnie) Safaryńska, z którą miał dwoje dzieci: Cecylię i Jana. Cecylia wyszła za mąż za Józefa Waszkiewicza z Uchania Dolnego. Mieli kilkoro dzieci: Tolka (ożenił się i zamieszkał w Warszawie), Wandę (zamieszkała z mężem w Stachlewie), Józefa (zamieszkał i zmarł jako kawaler w Łowiczu) oraz Kazimierza (sprzedał działkę rodzinną i przeprowadził się Łowicza. Był naczelnikiem gminy w Łyszkowicach i pełnił funkcje w ówczesnym pracownikiem PZPR)

Drugą żoną Władysława była Helena Gędek z Seligowa. Mieli syna Henryka, który ożenił się z Genowefą Budzałek (córka Józefa). Genowefa wniosła do rodziny Maratów jako wiano ziemię (działka nr 25). Później gospodarstwo to podzielono na dwie części i sprzedano Bronisławowi Maratowi (od strony Wrzeczka) oraz Janowi Jóźwickiemu (od strony Seligowa). Z tego małżeństwa urodziło się 2 dzieci: Zofia (wyszła za mąż za Romana Żaczka i zamieszkała w Skierniewicach), oraz Tadeusz (ożenił się z Teresą z Wrzeczka. Zamieszkali w Łowiczu). Oboje mają dzieci.

 

7

Działka Franciszka Jasaka. Jego żoną była Helena Godos (córka Stanisława i Stanisławy Matusiak z Łagowa). Mieli dwóch synów: Wacława i Zygmunta. Przeprowadzili się do Kurzejewa koło Warubia. Na działce pozostał siostrzeniec Franciszka – Stanisław Mielczarek, który był wychowankiem Jasaka.

Stanisław po rodzicach odziedziczył gospodarstwo (działka nr 39). Ożenił się z Elżbietą Pagórek z Pszczonowa. Początkowo zamieszkali na swojej działce. Wraz ze swoim teściem odkupili działkę Franciszka Jasaka (na której się wychowywał) i tam zamieszkał z rodziną. Swoje gospodarstwo odziedziczone po rodzicach sprzedał. Część od Seligowa kupił Ludwik Gędęk, zaś od strony Wrzeczka Tadeusz Jabłoński (brat Henryka) z Seligowa.

Stanisław Mielczarek miał dwoje dzieci: Jana, który zmarł jako kawaler i Zofię, której mężem był Stanisław Budzałek - syn Antoniego z Kuczkowa.

Obecnie gospodarstwo jest własnością córki Zofii – Henryki z męża Doroba. Mieszka we Wrzeczku.

 

8  i  9   

Działki te stanowiły jedno gospodarstwo należące do Pawła Towalskiego. Podzielił on je na dwie działki. Jedną otrzymała córka (NN), której mężem był Wawrzyn z Czatolina, noszący przezwisko „Kicier”. W czasie I wojny światowej pomagał wojskom rosyjskim. W obawie przed zemstą Niemców sprzedał gospodarstwo Maratowi Szczepanowi i wyjechał z Łagowa. Od Szczepana działkę odkupił Władysław Marat. Szczepan wyjechał do Bronisz k/ Warszawy i zajął się uprawą warzyw. Ożenił się z wdową. Jej córka wyszła za mąż za Józefa Rynka[5] z Łagowa.

 

9

Działka Władysława Szkupa (syn Szczepana z Łagowa). Jego żoną była Apolonia Towalska (córka Pawła i Zofii Skrobisz z Pszczonowa). Była to druga część gospodarstwa. Towalskiego. Władysław posiadał, jako ojcowiznę, swoją gospodarkę (działka nr 46).

Miał on dwie córki Genowefę i Władysławę. Genowefa wyszła za Stanisława Kutermankiewicza z Seligowa i tam zamieszkała. Na placu pozostała Władysława, która wyszła za Mariana Kocembę z Seligowa. Mają oni 3 dzieci: Teresę, Jana i Zbigniewa.

 

10

Działka Antoniego Bartosiewicza z Podłęża. Jego żoną była Marianna Szkup (córka Jana i Agnieszki Dańczak z Wrzeczka). Antoni otrzymał to gospodarstwo w ramach rozliczeń rodzinnych od Sadła. Miał 3 braci: Jakuba (zamieszkał na Podłężu), Jana (zamieszkał w Jacochowie) oraz Franciszka (zamieszkał w Kutnie).

Z małżeństwa Antoniego i Marianny urodziło się 3 synów: Jan (był księdzem), Wacław (zamieszkał w Warszawie) oraz Henryka, który przejął gospodarstwo po ojcu. Henryk ożenił się z Otylią Rynek z Łagowa[6]. Mieli kilkoro dzieci: Bogdana, Mariannę, Teresą, Urszulę, Ewę, Joannę i Jana, który przejął gospodarkę po ojcu wraz z żoną Marianą Wysocką z Seligowa.

Na terenie tego gospodarstwa mieściło się też siedlisko rodziny Franciszka Kołczyńskiego i jego żony Doroty z domu Sadło.

 

11

Gospodarstwo Bronisława Marata (syn Szczepana i Rozalii Dańczak z Łagowa) i jego żony Bronisławy Szkup (córka Józefa Szkupa i nieznanej z imienia Szafrańskiej z Serok).  Po ślubie pobudował po przeciwnej stronie drogi zabudowania. Miał dwoje dzieci: Stanisława i Mariannę.

Stanisław ożenił się z Wandą Sokalską z Zawad. Zamieszkali w Łowiczu. Marianna wyszła za Henryka Plichtę z Bobiecka. Zamieszkali także w Łowiczu.

Gospodarstwo, wpierw oddane w zamian za rentę na tzw. „państwo”, zakupione zostało przez Mariana Godosa, ale po zmianie przepisów prawnych właścicielem ponownie stał się Bronisław. Marian zaś przeprowadził się do Koloni Łyszkowickiej (na Budki).

Ponownym właścicielem tej działki stał się Jan Bartosiewicz, który zakupił ją dla swej córki.

 

12

Działka ta początkowo należała do Jana Szkupa (brat Józefa). Jan sprzedał ją w dwóch częściach. Jedną – od strony Wrzeczka odkupił Władysław Gędek, zaś od strony Seligowa Józef Szkup, który podarował ją swojej córce Bronisławie. Jan Szkup wyjechał z Łagowa.

 

13  

Działka Józefa Szkupa i jego żon. Józef oraz Jan należeli do innej linii Skupów, niż pozostali mieszkańcy Łagowa o tym nazwisku. Z pierwszą żoną – Szafrańską z Serok miał dwie córki: Mariannę i Bronisławę. Marianna wyszła za Stanisława Dańczaka z Kuczkowa. Zamieszkali w Kuczkowie na początku wsi. Druga córka Bronisława wyszła za Bronisława Marata.

Drugą żoną Józefa była Anna Szymajda z Kuczkowa. Mieli dwoje dzieci: Henryka (zmarł jako kawaler) oraz Helenę. Helena wyszła za mąż za Stanisława Godosa (syn Stanisława i Stanisławy Kucharek). Zamieszkali na placu Stanisława . Byli bezdzietni.

 

15

Działka Antoniego Wilka. Ożenił się z Bronisławą Wójcik z tego placu. Mieli kilkoro dzieci: Władysława, Józefa (ożenił się z Maratówną z Seligowa) oraz Apolonia.

Apolonia miała dwóch mężów: Bolesława Godos (syn Błażeja ze Wrzeczka). Mieli jednego syna Mariana, który krótko mieszkał na placu Bronisława Marata, którą kupił, a następnie przeprowadził się na Kolonię Łyszkowicką – na plac swojej żony.

Drugim mężem Apolonii był Antoni Zdziarski. Mieli trójkę dzieci: Zofię, Andrzeja i Tadeusza.[1] Julianna Godos  - żona Antoniego Rynka - była córką Stanisława i Anny Sukiennik z Kalenic, wnuczką Józefa Godosa i jego drugiej żony Marianny Kruk z d. Markus oraz prawnuczką Bartłomieja Godosa i jego żony Magdaleny Korbiel - właścicieli działek  56 i 57

[2] Według wspomnień zrezygnował z tej funkcji, ze względu na zagrożenie ze strony bojówek niemieckich, które wówczas dokonały już kilku mordów na urzędnikach państwowych.

[3] Dokładny opis rodziny zawarty jest w kolejnej części opracowania.

[4] Taką wersję przekazał rodzinie wnuczek Henryk Marat, ostatni żyjący z Łagowie (2012 r.).

[5] Brat Antoniego – rodzina pochodząca z działki nr 1

[6] Córka Antoniego Rynka – działka nr 1Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?


Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.


 
 
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło