Nawigacja
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 39
Najnowszy użytkownik: Andrzej P
 
Strona Rodziny Godos i Godosz
Dzieje, historia, miejsca, ludzie ...
 
   
 
   
Pierwsze ślady

Pierwsze ślady rodzinne 


 

Pierwsze i najstarsze wzmianki o osobach noszące nazwisko Godosz[1], jakie znajdują się w księgach metrykalnych na ziemi Łowickiej, pojawiają się dopiero od 1750 roku. W dostępnych źródłach pisanych z tego okresu nie pojawia się wcześniej żadna wzmianka o tym nazwisku, ani o osobach, które brzmieniowo nosiłyby podobne nazwisko. Dopiero od wspomnianego roku, a dokładniej w okresie od 1750 do 1760 roku, pojawiają się nagle adnotacje o kilku małżeństwach zawieranych z mieszkańcami kilku sąsiednich wiosek.

Takie nagłe pojawienie się kilku osób o tym samym nazwisku stanowi najprawdopodobniej wynik przybycia jednej rodziny, bądź osób blisko spokrewnionych do Łagowa. Ta miejscowość, jak już wspomniano wiele razy wcześniej, jest pierwszym miejscem zamieszkania członków rodziny Godosz. Niestety, o ile w przybliżeniu można podać datę przybycie, to nie ma żadnych konkretnych wskazówek skąd przybyli protoplaści rodziny. Przekazy rodzinne, przechowywane w kilku liniach, mówią o podróży z południa. Jest to jedyne, póki co, źródło i wskazówka. Dokładne określenie początku wędrówki nie jest niestety możliwe[2].

Księgi parafialne z parafii Pszczonów z okresu 1750 - 1760 zawierają informacje o pięciu osobach. Są to: Paweł, Magdalena, Franciszek, Marianna i Marek[3].  Pojawiają się w księgach małżeństw, zawierając związki małżeńskie z mieszkańcami miejscowości sąsiadujących ze sobą, a dokładniej w Łagowie, Seligowie i Jacochowie. Jednakże za gniazdo rodziny należy uznać wioskę Łagów, gdzie protoplaści rodziny mieszkali najwcześniej.  ślady z tego okresu nieustannie krążą wokół miejscowości okolicznych Łagowa.

We wspomnianych aktach pojawia się jeszcze osoba Tomasza Godosza. Jest on co prawda wspomniany tylko raz[4], ale biorąc pod uwagę powiązania pozostałej piątki, należy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że jest był on mężem Magdaleny i ojcem pozostałej czwórki. Według aktów małżeństw zawieranych w Pszczonowie Magdalena  była wdową. Nie ma jednak wzmianki śladu o śmierci Tomasza ani w Łagowie ani na terenie parafii pszczonowskiej. Należy więc założyć, że do Łagowa przybyła wdowa ze swoimi dziećmi. Biorąc pod uwagę wszystkie przesłanki i ślady wymienione wyżej nasuwają się dwa wnioski. Albo śmierć Tomasz nastąpiła na nieznanej ojcowiźnie,  czyli w rodzinnym domu, i pozostali podjęli decyzję o przeprowadzce, albo też śmierć Tomasza nastąpiła trakcie wędrówki na nowe miejsce. Ta ostatnia wersja wydaje się najbardziej prawdopodobna. Nikłym, ale jednak jakimś potwierdzeniem jest jedna z przekazywanych historii rodzinnych o ciężkiej przeprawie i trudnościach podczas podróży. Mimo wszystko, są to tylko nikłe ślady i założenia. Jest to niestety biała plama w historii rodziny i pewnie nie da się jej zapełnić.

 

I. Protoplaści rodu:


Ponieważ nie ma innych przesłanek, poza tymi wspomnianymi wyżej, historia rodziny na terenach Księstwa Łowickiego rozpoczyna się od wspomnianej piątki osób noszących nazwisko Godosz. Przypisanie kolejności chronologicznej i powiązań rodzinnych częściowo zostało uczynione na drodze prawdopodobieństwa. Wynika to z faktu bardzo ubogich wpisów w księgach łacińskich z tego okresu, przez co nie zawsze da się dokładnie określić pokrewieństwo. Poza tym jedna z ksiąg z tego okresu zaginęła[5], co też miało wpływ na próbę ustalenia pokrewieństwa. Istniejący spis osób, utworzony w okolicach 1830 – 40 roku, jest tylko pewną pomocą. Biorąc pod uwagę wszystkie te problemy, koleje rodziny wyglądałyby następująco (wg. daty pierwszego ślubu lub wzmianki)[6]:

 

1. Magdalena Godosz

 

Magdalena Godosz jest postacią występującą praktycznie tylko w akcie jej ślubu. Według tego zapisu wyszła ona za mąż za Stanisława Adamczyka 21.01.1750 r. w Łagowie jako wdowa. Prawdopodobnie, co już wspominano,  była  żoną zmarłego Tomasza Godosza.

 

2. Paweł Godosz

 

Paweł Godosz, wg danych z ksiąg, był prawdopodobnie albo synem wspomnianego Tomasza, albo też blisko spokrewniony z nim. Prawdopodobnie zmarł w roku 1790[7]. Informacje zawarte w księgach metrykalnych wskazują, że miał przynajmniej dwie żony:

 

I. Teresę Darnowską z Jacochowa, z którą ożenił się 03.02.1750 r. w Pszczonowie. Świadkami ślubu, co zapisano w akcie, byli Bartłomiej Kocęba z Łagowa i Michael Plicha z Zakulina. Teresa zmarła prawdopodobnie w 1775 roku[8]. Z tego małżeństwa narodziło się co najmniej troje dzieci[9].

 

            1. Stanisław[10], ur. 8.05.1750 r., ożeniony z Dorotą Frąckówną ze Stefańskich

            2. Stanisław (a), ur. 1761 r.

            3. Roch (Jakub), ur. 17.08.1766 r.

 

II. Gertruda Sadło (Sadłówna) z Łagowa, z którą ożenił się 22.01.1775 r. w Łagowie. Jest to jedyna informacja o niej, jaką udało się znaleźć. Z tego związku znanych jest kilkoro dzieci[11]:

 

            1. Tomasz, ur. 30.12.1776 r.

            2. Jan Nepomucen, ur. 3.05.1777 r.

            3. Ignacy, ur. 30.01.1780 r.

            4. Katarzyna, ur. 22.03.1782 r.

            5. Mateusz, ur. 19.07.1785 r.

 

 Rodzina w całości została opisana w kolejnych rozdziałach. Kwestią szczególną jest postać Jana Nepomucena[12], który pojawia się tylko w przypadku małżeństwa jego dzieci. Jan ożenił się 23.02.1808 r. z Gertrudą Witkowską[13], córką Baltazara z Łyszkowic. Zamieszkali w Łyszkowicach, gdzie z małżeństwa narodziło się kilkoro dzieci, które są znane:

 

            1. Mikołaj i Ambroży (bliźnięta) urodzone i zmarłe 07.12.1809 r. w Łyszkowicach

2. Franciszek u. 30.01.1811 r. w Łyszkowicach[14]

 

3. Franciszek Godosz

 

Osoba Franciszka pojawia sie praktycznie od samego początku wpisów w księgach metrykalnych parafii Pszczonowskiej. Niestety niewiele wiadomo o tej osobie. Prawdopodobnie zmarł w 14.09.1805 roku. Według ksiąg metrykalnych miał dwie żony.

 

I. Franciszka Sołtys z Seligowa. Ślubowali 06.02.1752 r. w Seligowie. Nie ma więcej wiadomości o samej kobiecie, ani też żadnych śladów dzieci z tego związku. Należy założyć, że Franciszka zmarła niedługo po ślubie.

 

II. Magdalena Gąska (Gąszczanka, Dziubianka) z Łagowa. Ślubowali 20.12.1757 r. w Łagowie. W akcie ślubu jako świadkowie wpisani byli Paweł Godosz i Wojciech Gruczoł z Seligowa. Linia Franciszka zachowała się dzięki temu małżeństwu. Z danych zawartych w księgach metrykalnych znanych jest kilkoro dzieci:

 

1. Łukasz[15], ur. ok. 1775 roku

Jan, ur. 3.05.1777 r.  - prawdopodobnie

2. Franciszek, ur. ok. 1761 r., ożeniony z Reginą Grzeszną

3. Mikołaj, ur. 9.09.1764 r. Nie ma więcej informacji o nim

4. Małgorzata[16], u. 28.06.1767 r.

5. Katarzyna[17], ur. 25.04.1770 r.

6. Wojciech, 19.04.1778 r.

7. Norbert, ur. 6.06.1783 r. Nie ma więcej informacji o nim.

 

            Z tej rodziny wyrosły trzy odrębne linie rodzinne zapoczątkowane przez synów Franciszka. Członkowie tych linii żyją do dziś nie tylko na terenach Księstwa Łowickiego.

 

Ad. 1. Linia Łukasza i jego żon

 

Łukasz pojawia się w aktach metrykalnych jako wdowiec, który zawiera drugie małżeństwo w 1804 roku. Według akt urodzeń, istnieje jeszcze wcześniejsze małżeństwo Łukasza. Wysuwa się wniosek, iż Łukasz zawarł 3 małżeństwa[18]. Prawdopodobnie jego rodzina wyglądała następująco:

 

I. Zuzanna Waśkówna (Wachowska) z Łagowa. Zmarła 3.10.1803 r. w wieku 34 lat. Niestety nie wiadomo skąd pochodziła, ani też kiedy zostało zawarte małżeństwo. Prawdopodobnie miało to miejsce około  roku 1790. Z tego małżeństwa urodziło się kilkoro dzieci:

 

  1. Julianna, ur. 13.07.1790 r., zm. 15.03.1796 r.
  2. Andrzej, ur. 4.02.1794 r.[19]
  3. Maciej, ur. 14.02.1795 r.. Nie ma więcej informacji o nim
  4. Marianna[20], ur. 4.08.1796 r.
  5. Agnieszka, ur. 22.01.1799 r., zm. 30.01.1799 r.
  6. Stanisław, ur. 17.05.1801 r., zm. 16.09.1802 r.

 

II. Agnieszka Kocęba z Łagowa, córka Wojciecha. Zmarła 18.12.1805 r. w wieku 28 lat. Ich małżeństwo zostało zawarte 23.06 1804 roku w Łagowie. Mieli dwoje dzieci:

 

  1. Katarzyna, ur. 24.11.1804 r. , zm. 23.12.1804 r.
  2. Tomasz, ur. 11.12.1805 r., zm. 6.02.1806 r.

 

III. Franciszka z Kozłów[21], urodzona około 1780 roku, zmarła w Łagowie 29 czerwca 1818 roku. Była córką Andrzeja z Rzęsawy. Ich ślub odbył się w Pszczonowie w 1808 roku. Jednym ze świadków był Wojciech, opisany jako brat Łukasza. Mieli kilkoro dzieci:

 

1. Józef, ur. 30.04.1809 r. w Łagowie, zm. 30.04.1809 r. w Łagowie[22]

2. Jan, u. 29.08.1810 r. w Łagowie, zm. 21.06.1813 r. w Łagowie

3. Kunegunda, u. 30.07.1813 r. w Łagowie, zm. 18.12.1818 r. w Łagowie

4. Franciszka, ur. 2.10.1815 r. w Łagowie

5. Franciszek, u. ur. 2.10.1816 r. w Łagowie, zm. 10.01.1887 r. w Łagowie

Żona: Kunegunda Kędzierska, ur. ok. 1818 r. Łagów, zm. 16.03.1906 r. w Łagowie, c. Franciszka i Franciszki z Gralów z Łagowa. Małżeństwo zawarte 7.10.1836 r. w Pszczonowie.

 

Ad. 2. Linia Franciszka i jego żony

 

Franciszek Godosz urodził się prawdopodobnie w okresie 1765-75 r. w Łagowie, zmarł 14.05.1826 r. w Seligowie. W akcie śmierci jest mowa, że był synem  Franciszka i Magdaleny - prawdopodobnie Dzobatkówny - z Łagowa. Jego żoną była Regina Grzesznianka urodzona około 1764 r., a zmarła w 1824 r. w Seligowie. Ślubowali 19.04.1786 r. Wiadomo, że ta rodzina wpierw mieszkała w Łagowie, a potem w Seligowie. Z tego małżeństwa urodziło się kilkoro dzieci:

 

  1. Karol, ur. 9.09.1787 r. w Łagowie
  2. Marianna[23], ur. 01.12.1791 r. w Łagowie
  3. Józef, ur. 14.03.1794 r. w Seligowie
  4. Jakub, ur. 23.07.1796 r. w Seligowie
  5. Elżbieta[24], ur. 25.10.1799 r. w Seligowie
  6. Wojciech u. 27.03.1802 r. w Seligowie, zmarł 23.03.1804 r. w Seligowie
  7. Tekla u.20.08.1804 r. w Seligowie, zmarła 4.07.1807 r. w Seligowie
  8. Franciszek u. 1.04.1807 r. w Seligowie. Nie ma żadnych informacji o nim
  9. Franciszek u. 30.10.1810 r. w Seligowie, zm. 28.07.1846 r. w Seligowie

Żona: Tekla Korban z d. Borkowska[25], u. ok. 1810 r. w Łowiczu. W akcie ślubu jest zapisane, że była wdową po Piotrze Korbanie zmarłym 21.01.1828 r. w Seligowie. Była córką Ferdynanda i Wiktorii Pawłowskiej (Miednicka) z Seligowa. Ślub miał miejsce 2.03.1829 r. w Pszczonowie, zaś zamieszkali w Seligowie. Mieli kilkoro dzieci. Niestety nie ma żadnych informacji o tych dzieciach:

 

  1. Józefa, ur. 20.02.1831 r. w Seligowie
  2. Jakub, ur. 14.07.1834 r. w Seligowie
  3. Wawrzyniec, ur. 25.07.1839 r. w Seligowie

 

Ad. 3. Linia Wojciecha[26] i jego żon

 

Wojciech urodził się 19.04.1778 r. w Łagowie. Według ksiąg zmarł 6 kwietnia 1844 r. w Łagowie. Był synem Franciszka i Magdaleny Dzobatkówny[27] zamieszkałych w Łagowie. W aktach zapisano jego dwa małżeństwa:  

 

I. Agnieszka Gładyszówna z domu Klimasówna[28] - urodziła się ok. 1770 - 75 r., zaś zmarła 14 kwietnia 1816 r. w Łagowie. Niestety nie znane są informacje dotyczące jej rodziców. Małżeństwo to zostało zawarte w 1797 r. w parafii w Pszczonowie, a rodzina zamieszkała w Łagowie. Z tego małżeństwa urodziło się kilkoro dzieci:

 

1. Stanisław, ur. 20.04.1798  r. w Łagowie. Nie ma więcej o nim żadnych informacji.

2. Józef, urodził się 6.04.1802 r. w Łagowie, zmarł 21.12.1848 r. w Zakulinie.

3. Katarzyna[29], urodziła się 28.08.1804 r. w Łagowie

4. Bartłomiej[30] u. 23.08.1807 r. w Łagowie

5. Franciszek, urodził się 7.10.1810 r. w Łagowie. Ożenił się dopiero w wieku 41 lat, gdyż był żołnierzem carskim. Zmarł ok. 1856 - 9 r., pochowany został w Pszczonowie[31].

6. Jadwiga, u. 16.10.1813 r. w Łagowie

 

II. Kunegunda Prymasówna[32] - urodziła się prawdopodobnie ok. 1790 - 95 r., i zmarła 6.08.1869 r. w Łagowie. Wyszła ona za Wojciecha w październiku 1816 r. w  Pszczonowie. Małżeństwo zamieszkało w Łagowie. Z tego małżeństwa urodziło się też kilkoro dzieci. Niestety nie dały one linii rodzinnych:

 

1. Jan, u. 21.08.1817 r. w Łagowie, zm. 28.08.1817 r. w Łagowie

2. Maciej Mateusz, u. 20.09.1818 r. w Łagowie, zm. 4.03.1819 r. w Łagowie

3. Franciszka, u. 26.02.1820 r. w Łagowie. Nie ma więcej informacji na temat tej osoby.

4. Dorota[33], u. 15.12.1822 r. w Łagowie

5. Łukasz, u. 1.10.1830 r. w Łagowie, zm. 18.03.1832 r. w Łagowie

6. Marianna, 9.06.1834 r. w Łagowie

 

4. Marianna Godosz

 

Marianna Godosz pojawia się przy okazji swojego ślubu z Szymonem Radomskim vel Maronicki, który miał miejsce 23.12.1760 r. w Kuczkowie. Z tego małżeństwa znana jest jedna córka Agnieszka[34], urodzona 15.01.1764 r.  w Kuczkowie

 

5. Marek Godosz

 

Postać Marka pojawia się także przy okazji jego ślubu z Anną Bies z Kuczkowa w dniu 19.04.1767 roku[35]. Prawdopodobnie zmarł w 1768 r. W jego akcie ślubu istnieje wzmianka o Tomaszu. Prawdopodobnie miał jednego syna Franciszka urodzonego 31.10.1768 r. 

Historia Franciszka[36] jest niestety jedną wielką niewiadomą. Trudno go powiązać z innymi liniami, prawdopodobnie jest synem jednego z męskich przedstawicieli rodziny sięgających początków. Ciężko wskazać dokładnie kogo. Badanie chronologii dat wykazuje z dużym prawdopodobieństwem, że jego ojcem jest Marek Godosz. Ale to też nie jest tak do końca pewne. Sam Franciszek, co znów wynika z akt, miał dwie żony:

 

I. Agnieszka (Agata) Kocęba (Kęblówna) z Łagowa. Ślubowali 23.12.1789 r. w Łagowie. Z tego małżeństwa znane jest jedno dziecko: Marianna, urodzona 31.05.1791 r.

 

II. Marianna Gąszczanka z Łagowa. Ślubowali w 1794 roku w Łagowie. Mieli kilkoro dzieci:

  1. Mikołaj, ur. 9.06.1764 r. w Łagowie
  2. Elżbieta[37], ur. 1.12.1797 r.
  3. Barbara[38], ur. 1.12.1797 r.
  4. Wojciech[39], ur. 2.04.1801 r., zm. 4.10.1819 r. w Łagowie
  5. Józef[40], ur. 14.03.1804 r., zm. prawdopodobnie 17.08.1827 r. w Łagowie
  6. Tekla ur. 1.05.1807 r., zm. 1.05.1807 r. w Łagowie
  7. Franciszek (a), ur. 8.03.1808 r., zm. 8.05.1810 r.

II. Księgi łacińskie

 

Wypisy z ksiąg łacińskich, które sięgają czasów sprzed 1800 roku, ograniczają się niestety tylko do suchych faktów. Czasami tylko podawane są imiona rodziców, co powoduje, że wiele przyporządkowań jest tylko prawdopodobnych.

Trudnością dodatkową jest fakt, że wiele ksiąg zaginęło. Dotyczy to przede wszystkim księgi urodzeń i zmarłych sprzed 1760 roku, o czym wspomina nawet proboszcz parafii Pszczonów z 1909 roku. Pomocą pewną jest jednak spis osób zawartych w księgach metrykalnych parafii Pszczonowskiej. Jest to zupełna nowość i niezwykła rzecz, bowiem nigdzie więcej nie udało się takowych spisów odnaleźć. Jest to wyjątek w znanych mi księgach metrykalnych w okolicznych parafiach. Dokonano go w roku 1834, stąd też zawiera wiele cennych danych, choć niestety nie jest on też pozbawiony błędów i braków. Poniżej zamieszczone są wypisy członków rodziny Godosz, zmieszczonych w tym spisie ksiąg metrykalnym do roku 1810[41].

 

Księgi ślubów:

Księga I

1750 – Godosz Paweł i Darnowska Teresa (karta 17)

1752 – Godosz Franciszek i Szołtys (Sołtys) Franciszka (20)

1757 – Godosz Franciszek i Gąska Magdalena (27)

1760 – Maronicki Paweł i Godosz Marianna (?)

1767 – Godosz Marek i Bies Anna (38)

1775 – Godosz Paweł i Sadło Gertruda (45)

 

Księga II

1786 – Godosz Franciszek i Grzeszna Regina (1)

1787 – Rykała Maciej i Godoszówna Katarzyna (7)

1789 – Pietraszewski Wincenty i Godosz Małgorzata (11)

1789 – Godosz Franciszek i Kebal (?) Agnieszka (13)

1790 – Godosz Stanisław i Stefanek Dorota (14)

1804 – Godosz Łukasz i kocemba Agnieszka (44)

1808 – Godosz Jan i Witkowska Gertruda (54)

1808 – Godosz Łukasz i Kozioł Franciszka

 

Księga Urodzeń

Księga I

1761 – Godosz Franciszek (karta 1)

1761 – Godosz Stanisława (?)

1764 – Godosz Mikołaj (10)

1766 – Godosz Jakub (17)

1767 – Godosz Małgorzata (20)

1768 – Godosz Franciszke (24)

1770 – Godosz Katarzyna (29)

1776 – Godosz Tomasz (50)

1777 – Godosz Jan (52)

1778 – Godosz Wojciech (?)

1780 – Godosz Ignacy (62)

1782 – Godosz Katarzyna (72)

1783 – Godosz Norbert (77)

1785 – Godosz Mateusz (88)

1787 – Godosz Karol (?)

1790 – Godosz Julianna (112)

1791 – Godosz katarzyna (118)

1791 – Godosz Marianna (121)

1791 – Godosz Marianna (123)

1792 – Godosz Andrzej (124)

1793 – Godosz Józef (138)

1794 – Godosz Józef (141)

1794 – Godosz Marianna (143)

1795 – Godosz Maciej (?)

1795 – Godosz Franciszek (152)

1796 – Godosz Jakub (160)

1796 – Godosz Marianna (160)

1797 – Godosz Elżbieta (162)

1797 – Godosz Barbara (169)

1798 – Godosz Walenty (170)

1798 – Godosz Stanisław (172)

1799 – Godosz Agnieszka (175)

1799 – Godosz Szymon i Elżbieta (186)

1800 – Godosz Szymon (186)

1801 – Godosz Wojciech (190)

1801 – Godosz Stanisław (191)

1802 – Godosz Gertruda (197)

1802 – Godosz Wojciech (198)

1802 – Godos Józef (198)

1802 – Godosz Jan (204)

 

Księga II

1803 – Godosz Katarzyna (5)

1804 – Godosz Józef (10)

1804 – Godosz Tecla (13)

1804 – Godosz Katarzyna (13)

1804 – Godos Katarzyna (14)

1805 – Godosz Tomasz (21)

1806 – Godosz Jan (25)

1807 – Godos Franciszek (28)

1807 – Godosz Bartłomiej (30)

1808 – Godosz Franciszka (23)

1808 – Godosz Jan i Mikołaj (40)

 

Księgi Zmarłych

Księga I

1768 – Godosz Tecla (Teofila) (karta 12)

1768 – Godosz Marek (12)

1775 – Godosz Marianna (14)

1775 – Godosowa Teresa (15)

1779 – Godosz Marianna (23)

1785 – Godosz Norbert (42)

1785 – Godosz Roch (42)

1787 – Godosz Mateusz (51)

1790 – Godosz Paweł (67)

1790 – Godosz Karol (67)

 

Księga II

1793 – Godoszka Agnieszka (5)

1794 – Godosz Agnieszka (5)

1796 – Godosz Julianna (11)

1796 – Godosz Józef (13)

1799 – Godosz Agnieszka (18)

1801 – Godosz Jadwiga (22)

1802 – Godosz Stanisław (30)

1803 – Godosz Zuzanna (36)

1804 – Godosz Wojciech (38)

1804 – Godosz Katarzyna (?)

1805 – Godosz Franciszek (44)

1805 – Godosz Agnieszka (46)

1806 – Godosz Tomasz (47)

1807 – Godosz Tecla (55)

1807 – Godosz Tecla (56)

1807 – Godosz Szymon (56)

1808 – Godosz Walenty (64)

1808 – Godosz Jan i Mikołaj  - bliźnięta (67)[1] Tak brzmiało pierwotnie nazwisko naszej rodziny na terenach Księstwa. W innych rejonach Polski istniała tylko jedna forma nazwiska o brzmieniu Godos.

[2] Jedynym źródłem wiedzy o pierwszym siedlisku rodziny jest archiwum prymasowskie. Być może zachowane są tam jakieś spisy ludności z tamtych lat, które mogły by zapełnić tę białą plamę w historii rodziny. Jednak do chwili obecnej, z przyczyn niezależnych, nie udało się dotrzeć do tych źródeł..

[3] O tym wspominałem już we wstępie do całej książki..

[4] Mowa o akcie ślubu Marka Godosza, który w roku 1767 roku ożenił się z Anną Bies.

[5] Chodzi o księgę zgonów z wcześniejszych lat. Zaginęła ona około 1900 roku, o czym wspomina ówczesny proboszcz w piśmie do kurii biskupiej w Warszawie w 1909 roku.

[6] Wszystkie te opisy są, niestety, czynione na zasadzie pewnego prawdopodobieństwa. Bowiem w oparciu o dane z ksiąg łacińskich nie da się to końca z całą pewnością opisać dziejów rodziny

[7] Istnieje wzmianka w spisie osobowym akt parafialnych o śmierci Pawła w 1790 r. Zgadzało by się to z ostatnimi datami urodzeń jego dzieci.

[8] Świadczy o tym wpis w księdze zmarłych oraz data następnego ślubu Pawła.

[9] Podane są te dzieci, które są pewne i przypisane zgodnie z danymi ksiąg metrykalnych. Być może, czego nie da się już udowodnić z całą pewnością, wszystkie pary miały więcej dzieci. Widać to choćby ze spisu z ksiąg metrykalnych podanego na końcu tego rozdziału. Niestety, ze względu na brak zachowanych ksiąg trudno je przypisać.

[10] O tym, że Stanisław był synem tej pary wiadomo z aktu zgonu Stanisława. Mowa jest tam o tym, że urodził się w 1750 roku, jako syn Pawła i Teresy. Natomiast przy jego ślubie, według aktu, świadkiem był stryj Marek Godosz. Cała rodzina opisana jest w kolejnym rozdziale.

[11]  Podobnie ja w poprzednim związku ilość dzieci jest prawdopodobna. Należy przypuszczać, że było ich więcej.

[12] W aktach tego okresu pojawia się kilku mężczyzn noszących to imię. Niestety nie można ich przypisać do konkretnych linii, poza Janem Nepomucenem, s. Pawła:

- w aktach urodzeń z 1797 roku mowa jest, iż 23.06 urodził się Jan Godosz, syn Gertrudy Godoszki z Seligowa z nieznanego ojca. Prawdopodobnie była to wdowa po Pawle. Ponadto, Gertruda miała jeszcze jedno dziecko – córkę Mariannę, urodzoną 2.06.1794 roku w Seligowie. Wyszła ona za mąż za Józefa Dęburskiego z Uchania 4.02.1816 roku.

- w aktach zgonu z 1811 roku mowa jest o śmierci Jana, l. 30, prawdopodobnie niezamężnego, o nieznanych bliżej rodzicach, który umiera 13.07

- w 1824 roku pojawia się Jan Godos, urodzony prawdopodobnie około 1800 roku.  W tym roku, jako wdowiec żeni się z Teklą Bodkówną, wdową po Stokowskim,  ur. 1784, ew. 1795-1800 r. w Pszczonowie, a zmarłą 29.01.1859 r. w Pszczonowie. Nie wiadomo czyją była córką. Zamieszkali w Pszczonowie. Z tego małżeństwa narodziło się troje dzieci: 1. Katarzyna, u. 12.11.1824 r. w Pszczonowie; 2. Kunegunda, u. 10.04.1827 r. w Pszczonowie, Wyszła za mąż za Bartłomieja Rykałę - wdowca, u. ok.1805-10 r. w Jacochowie, syna Jakuba i Franciszki Puchałówny z Jacochowa; 3. Jan, u. 26.12.1829 r. w Pszczonowie , zm. 9.04. 1830 r. w Pszczonowie

[13] W roku 1820 pojawia się informacja o ślubie, jaki zawarła Gertruda Godoszowa, wdowa zamieszkująca w Łyszkowicach z Kacprem Sroką. Prawdopodobnie była to wdowa po Janie Nepomucenie, co oznacza, że zmarł on w okresie 1811 – 1820. Być może też chodzi tu o któregoś Jana z przypisu wyżej.

[14] Nie istnieją żadne dane dotyczące tej osoby. Nie pojawia się w żadnych innych aktach z tego okresu. Być może wyjechał, albo zmarł gdzieś indziej. Osoba o takim imieniu, licząca około 60 lat, pojawia się natomiast w roku 1848 roku w aktach zgonów parafii św. Ducha w Łowiczu. Wpisano tam, że Franciszek, kawaler z nieznanych rodziców zmarł w szpitalu wojskowym [akt 94/1856].

[15] Jedyny Łukasz, który pojawia się w księgach zmarłych istnieje pod datą 27.10.1835 r. Zmarł on, według wpisu, w wieku 80 lat. To przesuwało by datę jego narodzenia o około 20 lat wcześniej. Według akt był synem Franciszka i Magdaleny Dzobatkówny, zaś jego żoną była Franciszka Waśkówna, która nie żyła już w momencie śmierci Łukasza. Szczegółowe informacje o nim zawarte są w następnych rozdziałach.

[16] Małgorzata wyszła za mąż za Wincentego Pietraszewskiego 26.06.1789 r. Świadkiem był Łukasz Godosz. Znane są dwie córki z tego małżeństwa: Dorota, ur. 02.02.1791 r. i Katarzyna, ur. 19.05.1802 r.

[17] Katarzyna wyszła za mąż za Macieja Rykałę 17.12.1787 r. w Łagowie. Mieli oni kilkoro dzieci: Katarzynę, ur. 4.0.5.1790 r.; Franciszkę, ur. 20.04.1792 r.; Magdalenę, ur. 1801 r. i Franciszka, ur. 7.01.1808 r., zm. 12.09.1809 r.

[18] W aktach urodzeń pojawia się wzmianka, iż  27.03.1751 roku w Łagowie urodził się Franciszek, syn Łukasza i Agnieszki. Niestety nie ma więcej wiadomości o tej parze. Istnieje co prawda wzmianka o śmierci Agnieszki Godosowej w dniu 20.12.1793 r., która zmarła mając 40 lat, ale nie wiadomo czy chodzi o tę samą Agnieszkę. Prawdopodobniejsze jest to, iż była to żona Franciszka, z domu Kocęba.

[19] Andrzej, według akt zgonu, był synem był synem Łukasza i Franciszki Waśkówny z d. Kozłowskiej. Miał dwie żony, niestety nic nie wiadomo o pierwszej jego żonie. W akcie ślubu z  jego drugą żoną Franciszką Kołacką, córką Szymona z Łagowa, świadkami byli: ojciec Łukasz oraz stryjowie: Wojciech i Karol. Ten ostatni miał wtedy 66 lat i pochodził z Uchania. Jedyny Karol, który pojawia się w znanych aktach, urodził się w 1787 roku, jako syn Franciszka i Reginy Grzesznej. Prawdopodobnie chodzi o innego Karola urodzonego wcześniej. Linia Andrzeja została opisana w odrębnym rozdziale.

[20] Marianna 31.01.1822 roku wyszła za mąż za Mateusza Klimczyka, syna Mariana z Łagowa.

[21] Linia tego małżeństwa opisana jest oddzielnym rozdziale.

[22] W 1809 r. w aktach urodzenia jest wpis: Józef u. 9.03.1809 r. Łagów (+ 30.03.1809 r.), s. Łukasza i Franciszki Kotowskiej. W księgach łacińskich jest podana inna data.

[23] Wyszła za mąż za Józefa Nierobisza, syna Michała, 20.02.1810 roku w Pszczonowie.

[24] Wyszła za mąż za Jana Plichtę w 1817 roku

[25] Nazwisko Tekli występuje w 3 formach: Korban, Korbacz i Kobryn. Jej matka - Wiktoria wymieniana jest jako Miednicka, co może oznaczać, że wyszła po raz drugi za mąż za Borkowskiego. Rodzina ta zamieszkiwała w Łowiczu. Tekla Godosówna z d. Borkowska, po śmierci Franciszka, wyszła po raz 3 za mąż za Kacpra Żarnickiego, u. 1816 r. w Kalenicach, s. Józefa i Apolonii Cieślak z Seligowa. Ślub odbył się 15.11.1847 r. w Pszczonowie.

[26] Szczegółowy opis linii Wojciecha jest zamieszczony w oddzielnym rozdziale.

[27] Jest to najbardziej prawdopodobnie brzmienie nazwiska Magdaleny – wynikające z innych wpisów. Jednakże w aktach parafii Pszczonów nie ma takiej osoby. Występuje jednakże Magdalena Gąska. Ślub Franciszka i Magdaleny miał miejsce w 1757 roku.

[28] Agnieszka występuje też jako Klimasówna bądź jako Władysówna. Prawdopodobnie była wdową jak wychodziła za Wojciecha.

[29] Potomstwo córek, ze względu na pierwotne założenia, nie zostało umieszczone w tym spisie.

[30] W aktach zgonu Bartłomiej jest wpisany jako syn Wojciecha i Kunegundy, zaś w aktach narodzin jako syn Wojciecha i Agnieszki

[31] W księgach zgonów Parafii św. Ducha w Łowiczu istnieje wpis o śmierci Franciszka Godosa, żołnierza, który zmarł w Szpitalu wojskowym w Łowiczu. Niestety nie ma żadnych innych danych co do tej osoby. Wg akt wspomniany Franciszek zmarł 31 sierpnia 1856 roku w wieku 58 lat (nr aktu 84/1856).

[32] Kwestią do sprawdzenia jest sprawa II żony Wojciecha - Kunegundy. Chodzi o lata urodzenia Wojciecha. Wg danych Wojciech, gdy zmarła Agnieszka Klimasówna miał 51 lat (czyli u. ok. 1765 roku), zaś w momencie ślubu miał 38 lat (czyli u. ok. 1778 r.) Pojawia się pytanie – czy to jest ta sama osoba. Jeśli nie – to pojawiają się 2 linie, jeśli tak – to jest bardzo duża rozbieżność.

[33] W aktach Ślubów z Pszczonowa istnieje następujący zapis z 23.02.1868 roku (nr aktu 12/1868): Katarzyna Chojnacka z d. Godos, l. 28, c. Franciszka i Doroty Kędzierskich, ur. we Wrzeczku, wdowa po Ludwiku Chojeckim z Grudz (+ 1863 r.) wyszła za mąż za Mateusza Marata l. 21, s. Filipa i Marianny Kruk, wdowca po Małgorzacie (?) (+ 1867 r. w Zakulinie). Należy założyć, że taka osoba istniała. Niestety nie pojawia się ona nigdzie więcej w aktach innych parafii. Istnieje też prawdopodobieństwo, że to dziecko urodziło się gdzieś indziej.

[34] Rodzina miała prawdopodobnie więcej dzieci, ale ze względu na założenia opracowania, podane są te, które zostały odnalezione przy okazji poszukiwań innych członków rodziny

[35] W spisie osób zmarłych z zaginionej księgi istnieje osoba o imieniu Marek. Prawdopodobnie jest to ta osoba, ale niestety nie można tego potwierdzić. Także osoba Anny Bies ginie w historii. Być może wyszła za kogoś po śmierci Marka.

[36] W aktach zgonów Franciszek, mąż Marianny Gąszczanki zmarł 5.05.1810 roku w wieku 44 lat.

[37] U Elżbiety i Barbary są podane inne daty chrztów: odpowiednio  4 i 12 grudnia.

[38] Wyszła za mąż Jakuba Śniegułę z Wrzeczka, syna Wincentego i Doroty zamieszkałych w Łagowie. Ślubowali 9.02.1820 r. w Pszczonowie.

[39] W aktach zejścia Wojciecha (w 1819 roku) mowa jest o tym, że rodzice już nie żyją, zaś pogrzebem zajmowali się stryjowie zmarłego: Andrzej (mąż Franciszki Kolackiej ?), Wojciech i Łukasz

[40] Prawdopodobnie chodzi o Józefa z tej rodziny w aktach śmierci (72/1827)

[41] W nawiasach podane są numery kart ksiąg. Gdyż ówcześnie nie zaznaczano stron.Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?


Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.


 
 
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło