Nawigacja
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 39
Najnowszy użytkownik: Andrzej P
 
Strona Rodziny Godos i Godosz
Dzieje, historia, miejsca, ludzie ...
 
   
 
   
Opis mieszkańców - cz. 4

3. Siedliska od nr 29 do nr 42


 

Obrazy artykułów: lagow-29-42.jpg

 

29 - 31  

Działki te należały do Jana Gędka. Gospodarstwo to miało powierzchnię jednej włóki[1]. Zostało ono podzielone pomiędzy trzech synów: Józefa, Władysława i Stanisława. Pozostałe dzieci powychodziły za mąż: Marianna (za Juliana Godosa) i Julia (za Śniegułę z Gzinki) oraz syn Ludwik.

 

29  

Działka Józefa Gędka i jego żony Marianny Budzałek (córka Józefa i Anny z Łagowa). Mieli dwoje dzieci: Stanisławę (wyszła za Stanisława Kwestarza) i syna Jana (zamieszkał w Łodzi z żoną).

Po śmierci Józefa, Marianna wyszła za Ludwika Gędka (brat Józefa). Z tego małżeństwa urodziło się kilkoro dzieci: Kazimierz (ożenił się z Janiną Trymbarczyk z Uchania Dolnego i zamieszkali w Łyszkowicach) i Henryk (zamieszkał ze swoją rodziną w Piotrkowie Trybunalskim).

Ludwik Gędęk posiadał także połowę działki po Stanisławie Mielczarku – od strony Seligowa (działka nr 38).

 

30 

Działka Władysława Gędka i jego żony Bronisławy Szafrańskiej z Serok. Mieli kilkoro dzieci: Julię (wyszła za Jacoszka z Czatolina i tam zamieszkali), Genowefę (wyszła za Stanisława Mielczarka z Łagowa – syn Franciszka – zamieszali w Łagowie), Dorotę (wyszła za Stanisława Budzałka – syn Józefa i Anny[2] - zamieszkali na placu). Dorota i Stanisław mieli dwoje dzieci: Jerzego (zamieszkał z rodziną w Domaniewicach) i Danutę. Danuta przejęła gospodarstwo i wyszła za Zdzisława Śniegułę[3] z Seligowa.

 

31 

Działka Stanisława Gędka i jego rodziny[4]. Miał kilkoro dzieci: Józefa (zamieszkał z Janowicach), Mariannę (wyszła za Stanisława Fijałkowskiego z Uchania Górnego i tam zamieszkała), Genowefę (nieznane są jej losy) oraz Józefę i Jana, pomiędzy których gospodarstwo zostało podzielone.

Jan otrzymał ziemię od strony Wrzeczka. Jego żoną była Helena Stokowska z Łagowa. Część od strony Seligowa otrzymała Józefa. Wyszła za Stefana Skrzeszewskiego z Podłężca[5]. Mieli kilkoro dzieci: Stanisława, Mariannę, Zofię, Wiesława i Krystynę. Wszyscy wyprowadzili się z Łagowa. Działkę przejął Marian Polit z rodziną. Tam mieszkają do dziś.

 

32  i  33

Te działki były własnością Mikołaja Godosa (syn Franciszka i Katarzyny Lelewskiej)[6].  Miał on dwie żony: Rozalię Nierobisz (córka Szczepana i Marianny Kędzierskiej). Mieli kilkoro dzieci: Jakuba, Szczepana, Katarzynę, Mariannę, Antoninę. Drugą żoną była Marcjanna Malewska (córka Pawła i Anastazji Siatkowskiej z Grudz). Ich dzieci: Józef, Jan, Antoni, Wojciech, Feliks i Stanisław.

Działka ta została podzielona między przyrodnich braci: Józefa i Jakuba.

 

32  

Działka Józefa Godosa i Franciszki Bomby z Chlebowa. Gospodarkę przejęła córka Marianna, która wyszła za Stanisława Bartosiewicza z Podłężca[7]. Mieli dwoje dzieci: Stanisława (ożenił się i zamieszkał w Zielkowicach) oraz Janinę, która wyszła za Stefana Wysockiego z Seligowa. Ich syn jest obecnie właścicielem gospodarstwa.

 

33

Działka Jakuba Godosa i jego żony Marianny Budzałek. Mieli kilkoro dzieci, które dożyły do lat dorosłych: Juliana (ożenił się z Marianną Gędek[8] i pozostał na placu), Władysława,  Mariannę (wyszła za Jana Aleksandrowicza z Polesia (ich syn Jan ożenił się z Zofią Skrzeszewską z Łagowa) i Jana (ożenił się z Stanisławą Karbowiak i zamieszkali w Skierniewicach).

Julian[9] ożenił się z Marianną Gędek i pozostał na gospodarstwie. Mieli kilkoro dzieci: Jana, Władysława i Stanisławę. Władysław ożenił się z Janiną Kling i zamieszkał w Przemyślu. Natomiast Jan i Stanisława ożenili się „na miany”[10]. Stanisława wyszła za mąż za Jana Szkupa (brat Heleny. Zamieszkali na działce Skupów) zaś Jan ożenił się z Heleną Szkup (córką Juliana i Anieli Wysockiej[11]).

Z dzieci Jana i Heleny na gospodarstwie pozostał Stanisław Andrzej (dwojga imion), mąż Grażyny Antos z Polesia. Po śmierci Stanisława jego żona z dziećmi przeniosła się do Kuczkowa, na gospodarkę odkupioną  po Antonim Szymajdzie. Obecnie gospodarstwo to jest przeznaczone na teren autostrady.

 

34  i  35

Było to jedno gospodarstwo Ludwika Dańczaka (syn Mikołaja Dańczaka i Marianny Kołackiej) i jego żony Katarzyny Marat (córka Wincentego Marata i Agnieszki Kędzierskiej) z Łagowa . Mieli kilkoro dzieci: Rozalię (wyszła za Szczepana Marata – syna Mateusza i Marianny Szkup z Łagowa. Zamieszkała w Łagowie), Bronisławę (wyszła za Koźbę z Seligowa i tam zamieszkałą) i Józefa.

Józef ożenił się (niestety nie ma danych jego żony) i zamieszkał na placu. Kupił pół gospodarki od Jana Marata (syn Mateusza). Miał kilkoro dzieci: Antoniego, Bronisława i Władysława. Władysława ożenił się z Marianną Kruglak (córka Tomasza i Bronisławy Godos[12] ).

Ludwik podzielił swoje gospodarstwa, w tym działkę po Janie Maracie między swoich synów: Bronisława i Antoniego.

 

34 

Działka Bronisława Dańczaka. Ożenił się z Katarzyną Więcek z Pszczonowa. Ich dzieci to: Jan, Stanisław, Kazimierz i Krystyna. Na placu pozostał Jan. Gospodarstwo w zamian za rentę przekazał na państwo.

 

 35

Działka Antoniego Dańczaka i jego żony Antoniny Małeckiej z Zawad. Mieli kilkoro dzieci: Tadeusza (zamieszkał w Gdyni), Mariannę (zamieszkała z rodziną we Wrzeczku). Po śmierci Antoniego Antonina wyszła za mąż za Wacława Stokowskiego z Łagowa. Ich dzieci: Kazimierz, Jan, Stanisław. Na placu pozostał Kazimierz z rodziną.

 

36  i   37

Te działki należały jako jedno gospodarstwo do rodziny Jabłońskich. Podzielone zostało między dwóch braci: Antoniego i Jana.

Działka Antoniego (nr 36) została sprzedana rodzinie Maratów: od strony Seligowa kupił ją Jan Marat, zaś od Wrzeczka Bronisław Marat. Na działce Bronisława  zamieszkała tercjarka Bronisława Marat – siostra wspomnianych braci.

 

37

Działka Jabłońskiego Jana i jego żony Salomei Kołczyńskiej[13] z Łagowa. Mieli kilkoro dzieci: Henryka, Stanisława i Tadeusza. Na gospodarstwie pozostał Henryk. Jego żoną była Helena Wielec z Czatolina. Stanisław ożenił się z Marianną Wielec z Czatolina i tam zamieszkał, zaś Tadeusz zamieszkał z żoną Stokowską w Seligowie.

 

38  i  39

Działka Franciszka Mielczarka i jego żon.  Pierwszą była Jasak z Łagowa i mieli syna Stanisława. Drugą żoną była Katarzyna (niestety nie znane jest jej nazwisko). Z tego małżeństwa urodził się Tadeusz. Gospodarstwo zostało podzielone między obu braci przyrodnich. Po śmierci Franciszka Katarzyna Mielczarek wyszła za mąż za Gędka, ich dzieci: Helena (wyszła za Stafana Stefańskiego z Seligowa), Bronisława (wyszła za Piotrowskiego z Seligowa – Seligówka). Po śmierci Gędka Katarzyna wyszła jeszcze raz za mąż za Antoniego Fuksa. Małżeństwo było bezdzietne.

Stanisław Mielczarek swoje gospodarstwo sprzedał i zamieszkał w Seligowie. Od strony Seligowa kupił Ludwik Gędek, zaś od strony Wrzeczka Jan Jabłoński dla swojego syna Tadeusza.

Tadeusz Mielczarek ożenił się z Genowefą Gędek z Łagowa. Mieli kilkoro dzieci: Tadeusza, Helenę, Mariannę, Genowefę i Stanisława. Wszyscy wyprowadzili się z Łagowa.

Na działce Stanisława Mielczarka mieszkała rodzina Stanisława Dądzbacha, który był kowalem.

 

40

Działka Antoniego Budzałka i jego żony Julii Sękalskiej z Łagowa. Mieli kilkoro dzieci: Jana (ożenił się z Marianną Kędzierską z Łagowa i zamieszkał u teściów), Stanisława (zmarł jako kawaler), Tadeusza (ożenił się z Krystyną z Reczyc i zamieszkał w Łagowie) i Krystynę (wyszła za Józefa Śniegułę z Kuczkowa i zamieszkała w Łowiczu)

Na tym placu obecnie mieszka rodzina Kołackich.

 

41

Działka Cyryla Pioruna. Miał żonę pochodzącą z Płaczowa. Mieli kilkoro dzieci: Jóżefa (ożenił się z Janiną Dądzbach wdową po Konstantym Sękalskim z Łagowa. Tam też zamieszkali), Stefana (ożenił się i zamieszkał na Krępskich Błotach) oraz Elżbietę, która pozostała na placu. Jej mężem był Stanisława Polit z Uchania Górnego. Mieli kilkoro dzieci: Mariannę, Janinę, Stanisławę i Natalię (bliźniaczki) oraz Mariana.

Na placu pozostał Marian. Potem przeprowadził się na gospodarstwo po Stanisławie Gędku.

 

42

Gospodarstwo Marcina Cichowicza[14] i jego żony Wójcikówny[15]. Ich dzieci: Władysław, Rozalia i Bronisław. Marcin Cichowicz był też właścicielem gospodarstwa, które podzielił między swoich synów: Władysława i Bronisława (działki nr 58 i 59).

Na placu pozostała Rozalia, która wyszła za Franciszka Kwestarza z Kalenic. Mają jednego syna Stanisława. Franciszek Kwestarz ożenił się po raz drugi po śmierci Rozali ze Stefanią Kostrzewą z Reczyc. Z tego małżeństwa urodziły się dwie córki: Natalia i Halina.

Gospodarkę przejął Stanisław, który ożenił się ze Stanisławą Gędek - córką Józefa[16] z Łagowa.[1] Włóka, dawna jednostka powierzchni gruntów rolnych, równa w Polsce 16,7-17,5 ha (tzw. włoka chełmińska). Dzieli się na 30 mórg

[2] Posiadali gospodarstwo oznaczone jako działka 25 i 26

[3] Matka Zdzisława była siostrą Jana Wawrzyńczaka z Łagowa.

[4] Niestety nie znane są dane jego żony

[5] Był bratem trzeciej żony Wojciecha Marata z Łagowa – gospodarz na działce nr 5

[6] Rodzina ta jest dokładniej opisana w kolejnej części

[7] Stanisław był synem Jakuba Bartosiewicza. Jakub był bratem Antoniego Bartosiewicza, który gospodarzył w Łagowie - działka nr 10

[8] Córka Jana Gędka - właściciela działek 29 - 31

[9] Rodzina została opisana w następnej części

[10] Ten sposób powiązań rodzinnych występował wielokrotnie w historii wsi. Chodzi to u małżeństwa rodzeństw dwóch rodzin.

[11] Zajmowali działkę nr 48

[12] Bronisława była córką Andrzeja i Julii Pawlak z Zakulina

[13] Jej brat Józef był właścicielem działki nr 50

[14] Na placu tym mieszkał Mieczysław Godos, który ożenił się i zamieszkał w Łodzi. Według przekazów był spokrewniony z Godosami z Seligówka.

[15] Siostra żony Cichowicza była matką żony Antoniego Wilka z Łagowa

[16] Właściciel działki nr 29Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?


Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.


 
 
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło